Privacybeleid

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Positionly sp z o.o., en alle inhoud, diensten en producten op of via de website. De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Positionly sp z o.o. (Positionly). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van Uw aanvaarding zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen en alle andere operationele regels, beleid (inclusief, zonder beperking, Positionly's Privacybeleid) en procedures die door Positionly van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd (gezamenlijk: de Overeenkomst).

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Website benadert of gebruikt. Door enig onderdeel van de website te benaderen of te gebruiken, gaat U ermee akkoord te zijn gebonden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als U niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag U niet de Website benaderen of van enige dienst gebruikmaken. Als deze bepalingen en voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van Positionly, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze bepalingen. De Website is alleen beschikbaar voor personen die ten minste 13 jaar oud zijn.

Uw Positionly-account en Site. Als U een account aanmaakt op de Website, bent U verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van Uw account en de inhoud ervan, en bent U volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties in verband met de Website. U mag niet inhoud beschrijven of aan uw account toewijzen op een misleidende of onwettige wijze, met inbegrip van een manier die is bedoeld om te handelen onder de naam of reputatie van anderen, en Positionly kan elke beschrijving en ieder sleutelwoord wijzigen of verwijderen dat het ongepast of onwettig acht, of waarvan het denkt dat het aansprakelijkheid van Positionly kan veroorzaken. U moet Positionly onmiddellijk in kennis stellen van elk onbevoegd gebruik van Uw account of enige andere inbreuken op de beveiliging. Positionly is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door U, met inbegrip van schade van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van deze handelingen of nalatigheden.

We kunnen af ​​en toe met u communiceren over onze producten, diensten, nieuws en evenementen. U heeft de mogelijkheid om deze informatie niet te ontvangen. Wij bieden een opt-out-functie binnen alle e-mailcommunicatie van deze aard, of zullen ophouden met u te communiceren voor dit doel als u contact met ons opneemt en ons opdraagt deze informatie niet naar u te communiceren. 'Opt-outen' van dit soort communicatie is alleen niet mogelijk voor berichten die noodzakelijk zijn om aankondigingen met betrekking tot de Diensten te communiceren, met inbegrip van informatie die specifiek is voor uw account, schorsing van geplande Diensten en uitval. We zullen proberen om dit soort communicatie naar u te minimaliseren.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn vervaardigd op basis van Wordpress.com-versie, die u kunt verkrijgen onder een Creative Commons

Sharealike-licentie.